SE UdCH SE JdCH Öllmans Rolle SE43008/2015 VF SN

(Utställning; CK, 1 Bästa hane, BIM. Jaktprov, fyra drevprovsstarter; tre 1:a pris Rå 47, 42, 44 poäng samt en 2.a rå)

e. SE UdvCH SE VCH SE JdCH Öllmans Dennis

u. SE UdvCH Öllmans Flicka

 

Bild, Rolle som ett-åring.