DREVPROV:

49 av kennelns egna/förda hundar har tagit pris vid 151 drevprov, varav 99 gånger 1:a pris (till och med januari-2023).

43 egna hundar har blivit champions varav 25 drevprovschampions (Sammanlagt har kenneln fött upp 79 hundar med olika typ av championat).

GRYTPROV:

SE UdkvCH SE JdCH Öllmans Nickolaj erhöll godkänt grytkaraktärsprov.

VILTSPÅR:

29 av kennelns egna hundar har startats på viltspårprov, fyra egna hundar har blivit champions.

UTSTÄLLNING:

68 av kennelns egna öllmanshundar har startat 563 gånger på officiell utställning (t o m februari 2023).

Sammanlagt har 179 av kennelns 281 uppfödda taxar - som har ålder för det - startat på officiell utställning och gått till pris (varav 82 stycken med CK/certifikatkvalité).

91 uppfödargrupper har belönats med Hederspris.

Fyra avelsgrupper har belönats med Hederspris.

På fliken RESULTAT 2, följer en lista på resultat.

 

 Öllmans Öllie BIM och Öllmans Öman BIR, Borlänge år 2008.